Datové rozvody a rozvodné skříně Datové rozvody a rozvodné skříně

Datové rozvody a rozvodné skříně


Poskytujeme kompletní dodávky v oblasti slaboproudých instalací pro průmyslové objekty, výrobní haly, zdravotnická zařízení, obchodně – administrativní centra, veřejné budovy, obytné budovy a rodinné domy. Veškeré montážní práce jsou prováděny  v souladu s ČSN a EN. Součástí slaboproudých rozvodů je také kompletní měření datové sítě  a ověření její funkčnosti s vyhotovením měřícího protokolu.

 •  strukturované kabeláže
 • datové a komunikační rozvaděče
 • meření datových sítí
 • optické sítě
 • vyhotovení měřících prtokolů
 •  elektrické zabezpečovací systémy
 •  elektrické požární signalizace
 •  ozvučení
 •  domácí rozhlas
 •  televizní a satelitní rozvody
 •  kamerové systémy
 •  domácí telefony a komunikátory
 •  pobočkové telefonní ústředny


Slaboproud, resp. slaboproudá elektrotechnika, spadá definicí podle ČSN 33 0010 do rozlišení podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem (proto v názvu „proud“) týkající se osob, zvířat, majetku a věcí. Nicméně se tento termín v laické i odborné praxi vžil hlavně v souvislosti s účelem použití elektrických zařízení.

Slaboproudem tedy většinou rozumíme to, čím jsou ve zmíněné ČSN zařízení na zpracování informací, tj. sdělovací zařízení, která slouží k přenosu, zpracování, záznamu a reprodukci informací v jakékoli formě. Na rozdíl od silnoproudu, kde zařízení slouží k výrobě, přenosu s rozvodu elektrické energie, jedná se v případě slaboproudu o využití elektřiny k přenosu nebo zpracování informací.

Pro naše zákazníky používáme převážně výrobky od výrobců: CONTEG, Solarix, Belden, Panduit, TRITON.

 

Zpět na služby