Elektroinstalace Elektroinstalace

Elektroinstalace


Poskytujeme komplexní služby včetně dodávek dle požadavků zákazníka v oboru elektro, tj. elektromontáže silnoproudých rozvodů NN, VN, rozvody NN, VN. Realizaci stavební
a technologické elektroinstalace včetně montáže nosných kabelových systémů v průmyslových objektech, výrobních halách, zdravotnických zařízeních, rodinných domech a bytové výstavbě. Veškeré montážní práce jsou prováděny v souladu s ČSN a EN. 

 • rozvody vn a nn
 • rozvaděče nn a vn
 • zapouzdřené vodiče
 • odpojovače, bleskojistky
 • frekvenční měniče
 • stejnosměrné zdroje a rozvody
 • rozvody technologické elektroinstalace
 • rozvody stavební elektroinstalace
 • osvětlení venkovní a vnitřní
 • zemnící soustavy, ochrany proti blesku a přepětí
 • měření, regulace a automatizace
 • dodávky elektroinstalačního materiálu
 • revize elektroinstalací rodinných domů, bytů a průmyslových objektů
 • revize staveništních rozvaděčů
 • revize systémů ochrany před bleskem (hromosvodů)
 • revize elektrických spotřebičů a nářadí
 • odstraňování závad zjištěných při revizích elektrických zařízení, elektroinstalací, hromosvodů, elektro nářadí a spotřebičů
 • smluvní údržbu Vašich elektrických zařízení
 • poskytujeme poradenskou činnost v oboru elektro
 • provádíme nezávislý dozor nad elektromontážními pracemi

Naše společnost je na základě oprávnění od Technické Inspecke České republiky oprávněna provádět montáže a opravy elektrických zařízení  v rozsahu:

 • E1A_ Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejněsměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
 • E1B: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu.
OPRÁVNĚNÍ.PDF

Dále provádíme:

Zjištění rozvaděčů: 
 • Posouzení skutečného stavu rozvaděčů na základě stávající technické dokumentace
 • Posouzení skutečného stavu rozvaděčů na základě revizní zprávy
 • Posouzení skutečného stavu rozvaděčů na základě prohlídky
Dokumentace k rozvaděčům:
 • Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace
 • Nová dokumentace dle požadavků zákazníka
 • Zhotovení jednoliniového schématu zapojení
 • Zhotovení víceliniového schématu zapojení
 • Vypracování kusovníku materiálu, plánu kabelů, plánu svorkovnic, seznamu spojů
 • Vypracování výpočtu oteplení a návrhu chlazení rozvaděčů
Výroba rozvaděčů:
 • Distribuční rozvaděče
 • Technologické rozvaděče
 • Rozvaděče pro jednoúčelové stroje
 • Datové rozvaděče
 • Atypické rozvaděče dle požadavků koncového zákazníka
 • Elektroměrové rozvaděče pro přímé a nepřímé měření
Údržba rozvaděčů:
 • Vyčištění rozvaděčů
 • Popis komponentů rozvaděčů: přístroje, svorky, spoje a další
 • Popis vývodů 
 • Utažení spojů 
 • Měření rozvaděčů termokamerou
 • Měření proudového zatížení jednotlivých okruhů v rozvaděčích
 • Kontrola krytí rozvaděčů
 • Kontrola správné funkce přístrojů instalovaných v rozvaděčích
 • Kontrola zkratové odolnosti rozvaděčů 
Zpět na služby