Protipožární ucpávky Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky


Těsnění spár – konstrukční spáry v požárně dělících stěnách a stropech. Dilatační spáry v požárně dělících stěnách a stropech s dilatací až 40%.

Prostupy potrubí – prostupy kovových potrubí, nehořlavých kovových potrubí s hořlavou izolací a plastových hořlavých potrubí v požárně dělících stěnách a stropech. 
Prostupy kabelových tras – prostupy jednotlivých kabelů, kabelových svazků a kabelových žlabů v požárně dělících stěnách a stropech včetně rozebíratelných ucpávek. 
Prostupy VZT – prostupy VZT jednotek včetně požárních klapek a požárně dělících stěnách.

Zpět na služby